Lidmaatschap

Een lidmaatschap in de bibliotheek is gratis tot de leeftijd van 18 jaar, hierna kost een inschrijving 5 euro.
Een lidmaatschap is 12 maanden geldig.
Bij verlies van een lidkaart kan een nieuwe aangemaakt worden tegen een vergoeding van 3 euro.

Lenen

Het ontlenen van alle materialen is gratis wanneer je een geldend lidmaatschap hebt.

Boetes

Voor het laattijdig inleveren van ontleende materialen wordt er een boete aangerekend van 0,10 euro per materiaal per openingsdag, met een maximum van 2 euro per materiaal.

Procedure:

- 5 dagen voor de inleverdatum krijg je een inleverattentie per mail.
- 7 dagen na inleverdatum krijg je een herinneringsbericht via mail. Indien er geen mailadres beschikbaar is via brief.
- 14 dagen na inleverdatum krijg je een herinneringsbericht via mail. Indien er geen mailadres beschikbaar is via brief.
- 28 dagen na het verstrijken van de inleverdatum wordt er een materiaalvergoedingsnota gestuurd per brief. In deze nota wordt een vervangingskost aangerekend voor elk materiaal dat je niet meer inlevert. Je wordt geblokkeerd als lener tot je openstaande kosten zijn vergoed. Indien je je materiaal terug inlevert, moet je dit niet vergoeden.
- 56 dagen na inleverdatum treedt de deurwaardersprocedure in werking na een aangetekend schrijven. Je kan je materialen niet meer inleveren en wordt enkel gedeblokkeerd wanneer je je openstaande kosten hebt betaald. Deze procedure wordt afgehandeld door de financiële dienst van het lokaal bestuur Tielt-Winge.

Portkosten voor een gewone zending zijn 1 euro en voor een aangetekende zending 5,50 euro

Varia

  • Schade of verlies: nieuwprijs
  • Fotokopieën en prints: 0,13 euro per bladzijde (ongeacht recto-verso), in kleur is niet mogelijk
  • Vervanging van je bibliotheekkaart: 3 euro
  • Reservatie (ook de niet-afgehaalde reservaties) : 0,50 euro per materiaal
  • IBL (aangevraagd boek bij een andere bibliotheek): 3 euro per geleverde aanvraag