Wij proberen goed zorg te dragen voor onze bib en onze collectie. Jij toch ook?

Wat kan en wat kan niet in de Bib?

1. Hou rekening met anderen

2. Heb respect voor de materialen van de bib

3. Beschadigingen altijd melden aan de balie vooraleer te ontlenen.

    Zoniet, kan u verantwoordelijk worden gesteld en dient u het werk te vergoeden.

4. Hou de bib netjes

5. Hou geluid binnen de perken

6. Neem geen dieren mee in de bib, tenzij een erkende assistentiehond

7. De bib is geen speelplaats

8. Gebruik geen alcohol, drugs of tabak in de bib

9. Surf niet naar discriminerende, gewelddadige of pornografische sites

10. Fietser? Maak gebruik van ons fietsenrek op de parking

 

In geval van diefstal, vandalisme, agressie of het niet naleven van deze regels, kan je de toegang tot de bib en het gebruik ervan geweigerd worden.

Bij overtredingen van de wet treedt de politie op.